Zdroj Slavonice

Být ZDROJem zábavy, nápadů, vědění a informací

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Kdo jsme Zveřejňujeme Výroční zprávu za rok 2012

Zveřejňujeme Výroční zprávu za rok 2012

V nové výroční zprávě představujeme činnost Slavonické renesanční, o.p.s. v roce 2012. Výroční zprávu schválila v červnu 2013 správní rada organizace.V textové části Výroční zprávy je uveden výčet aktivit, služeb a programů, v přílohách údaje o hospodaření. Nedílnou součástí je ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.

Všem, kteří s námi v roce 2012 spolupracovali, pomáhali, využili našich služeb a podporovali nás, upřímně DĚKUJEME!