V roce 2006 byla z rozhodnutí Valné hormady členů občanského sdružení SRS, založena Slavonická renesanční, o.p.s. Ta převzala od sdružení darem objekt bývalého

kina - Spolkový dům, včetně dluhů vzniklých jeho koupí. Do konce roku SR,o.p.s. zajistila bankovní úvěr na vyplacení části dluhů. Podrobněji ve Výroční zprávě z roku

2006- 2007 vc kapitole KDO JSME.