31. června - 12. srpna 2007, Spolkový dům Slavonice, otevřeno denně mimo pondělí 10-17 hodin.
Výstavy, prodej map, pohledů, průvodců, úschovna kol, doprovodné programy, hrací koutek pro děti, oddychové zázemí, veřejná sbírka na obnovu domu, atp.