graselova_stezkaVýlet ke dni země na Graselově stezce.

 

Dne 25.4.09 se konal již tradiční výlet ke dni země. Letošní trasa vedla opět po Graselově stezce, tentokrát jsme zvolili trasu Nová Bystřice – Hůrky – Blato – Klášter.

Náplní celé akce byla především procházka po krásné krajině, seznámení s jejími zajímavosti a samozřejmě již zavedený sběr odpadků během cesty.

Sešli jsme se ve slunném sobotním ráno, v počtu 38 účastníků. Cestu dlouhou cca 12 km jsme absolvovali pohodlným vycházkovým tempem, díky kterému bylo možné plně vnímat rozkvetlou krajinu. Mezi jednotlivými zastávkami jsme po cestě sbírali o co naše oči zavadili a co se do přírody nehodí( plastové láhve, obaly od sušenek, baget, pohozené kabely). Ty nejlepší z nás sesbírali i několik tašek těchto suvenýrů.

V penzionu Lada na Blatech byla zastávka na oběd a tak se každý mohl občerstvit aby nikdo nestrádal hlady ani žízní..

Další zastávkou byl kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře, kde se nám dostalo zasvěceného výkladu od p. Havlíčkové z Kláštera a zároveň nám bylo umožněno prohlédnou si nejen kostel, ale i sakristii a podzemí této stavby. Zde měla naše vycházka po Graselově stezce končit, ale pro to že byl hezký den, slunko svítilo a my ještě neměli dost, vydali jsme se kolektivně přes kopec až do Albeře, kde po závěrečném občerstvení jsme jen již nasedli do přistaveného autobusu pana Holuba a vydali se k domovu.

Jménem SR, o.p.s chci poděkovat všem výletníkům za účast, a zejména paní Mirce Nevrklové za pomoc s organizačním zajištěním celé akce.

JM

graselova_stezkap1010302 p1010299 p1010289