V mlhavém únorovém víkendu se ve Slavonicích sešli umělci, sochaři, "landártisti", které zaujala chystaná dílna. V červneci 2010 vznikne pro oblast Graselových stezek několik uměleckých objektů, či instalací. Součástí motivačního setkání 19. a 20. února byla prezentace celého projektu Graselovy stezky od roku 2001, debata o konceptu dílny i obhlídka území (bohužel pro sníh nebyla dostupná místa vytipovaná pro umístění soch). Do května / června budou vybrány návrhy k realizaci. Těšíme se na tvůrčí časy!