Liberec, Česká Lípa, Nepolisy, České Švýcarsko, Nové Hrady, ..... v průběhu let 2006 - 2009. Tady všude byly uspořádány semináře a workshopy na téma komunitního plánování, kde i SR,o.p.s. dostala prostor pro výuku metodiky IMD, a prezentaci vlastního projektu dle této metodiky - GRASELOVY STEZKY www.graselovystezky.cz