Místní akční skupina Sdružení růže uspořádala, v rámci celoročního vzdělávacího kurzu, seminář Interpretace místního dědictví. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s teorií i praxí -objasnit principy a postupy metodiky a ukázat projekt Graselovy stezky. Seminář proběhl v tvůrčí atmosféře, za účasti cca 20 účastníků (starostové, pracovníci Infocenter, podnikatelé v cestovním ruchu atp.). Součástí byl i workshop, kdy lektorka Olga Žampová ze SR,o.p.s. účastníky provedla modelovým vstupním plánováním. Informace o projektu v Novohradských Horách, zde.