Další seminář s účastí lektora SR,o.p.s. se konal ve Venkovském školicím středisku INEX-SDA v Kosteleckých Horkách. Interpretace místního dědictví a zapojování veřejnosti do plánovacích procesů, byla tentokrát vyučována v souvislotech s budováním naučných stezek. Kromě metodiky intepretace a komunitního plánování byl účastníky oceňován přenos zkušeností z tvorby Graselových stezek na slavonicku.