Výroční zprávu za rok 2010, včetně všech příloh naleznete - zde - výroční zpráva, rozvaha a výsledovka, výrok auditora.