Dle zákona a slušných mravů předkládáme Výroční zprávu za rok 2011 naší organizace, zároveň s účetními přílohami.

Výroční zpráva 2011+ příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka, výrok auditora 1. část, 2. část.