V nové výroční zprávě představujeme činnost Slavonické renesanční, o.p.s. v roce 2012. Výroční zprávu schválila v červnu 2013 správní rada organizace.V textové části Výroční zprávy je uveden výčet aktivit, služeb a programů, v přílohách údaje o hospodaření. Nedílnou součástí je ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.

Všem, kteří s námi v roce 2012 spolupracovali, pomáhali, využili našich služeb a podporovali nás, upřímně DĚKUJEME!