" ... to snad není možný ... tolik práce ve čtyřech lidech ... tolik akcí, služeb, programů ... postavenej barák! ... kdyby takhle pracovali všichni ... " spráskla ruce paní Ing. Marie Uznalá nad Výroční zprávou Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti . No, podívejte se i Vy - zde najdete Výroční zprávu, Zprávu auditora a Finanční přílohy výroční zprávy za rok 2013.

Děkujeme všem, kteří pomáhají, všem, kteří to ocení,všem, kteří k nám chodí.

Naviděnou ve Spolkovém domě, ve Slavonicích!