Zde si můžete přečíst Výroční zprávu za rok 2009 - ve dvou souborech VZ-I. a VZ-II. Samostatně jsou údaje o hospodaření.