Projekt přestavby bývalého kina – spolkového domu – ve Slavonicích, který byl v roce 2010 vybrán Ministerstvem životního prostředí k podpoře ze zdrojů EU (celkové náklady projektu 57mil Kč), nabírá zpoždění. Zúřadovat všechna výběrová řízení, uzavřít smlouvy, dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci, znamená mnohem více práce, než jsme plánovali. Ze všech papírů, které jsme kvůli budoucí stavbě již sepsali, vyplnily a pokreslili, by jistě bylo již několik útulných papírových domečků.  Ten náš skutečný, zatím vyklizen před stavbou, čeká, až všechno papírování skončí. Plán projektu přestavby najdete v archivu článků v sekci SPOLKOVÝ DůM.