slavnostní otevření domu na prázdniny
17 hodin - vernisáž výstavy – Člověk a krajina (hospodaření člověka – fotografie, texty – putovní výstava DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie)
20 hodin „..... a bude hůř“ promítání filmu (s občerstvením a besedou s tvůrci) – vstupné 110,- Kč – www.abudehur.cz