4. - 11. srpna 2007
Pořádání dílny převzala obecně prospěšná společnost od občanského sdružení SRS, v roce 07 se uskuteční 10tý ročník ....

Týden hudby
v renesančním městě
4. - 11. srpna 2007
Slavonice

Desátý ročník neformální Hudební dílny
Vladimíra Merty a Jany Lewitové

Host dílny
Feng yün Song

Máte v sobě hudbu - rozezněte se!

Klíčovým slovem kursu je otevřenost a touha jít za hranici běžných návyků
a hudebních konvencí.

Hudební dílna
Zpěv v přírodě, v inspirativním prostředí i extrémních podmínkách. Projížďky na kole, noční jamy. Procházka do blízkého příhraničního města Fratres.
Neformální program vychází z pocitů a přání posluchačů a lektorů. Všichni mohou být postupně sólisty, sboristy i sbormistry. Učíme se navzájem, chyba jednoho se stává podnětem druhého. Sdílené energie patří všem, záleží na ochotě nechat se jimi unést, svést, propadnout se do nitra balady.
Není cizích příběhů - jsou jen odcizené osudy a zbloudilé duše.
Bez nich by ale nebylo o čem zpívat.

Co nabízíme?

Cestu k osobnímu výrazu, oslabení manýr a napodobování.
Posílení psychické odolnosti při zpěvu, zvláště při vystupování.
Proměnu "strachu z pódia" k posílení soustředění.

Co vás čeká?

Hudební a dechová cvičení, zápisky, pozorování, kreslení, léčba pohybem, tancem, slovem, řeč těla a slova. Proměny zpěvu - v dešti, větru, u ohně, pod vodou.
Hudba jako signál, symbol, výzva. Rituály před zpěvem a po něm.
Vnitřní odolnost, vyhranění osobnosti.
Náhled do sebe sama prostřednictvím zpěvu, modelování hudby tělem,
malba vnitřního světa balady?
Úvod do harmonizace, souznění, práce s disonancí a kontrasty.
Rozeznání a přijetí vlastní síly i slabosti. Scénické vyzařování " umění zaujmout vnímavé.

Pro nové zájemce:


K dispozici bude kytara, klavír, flétny, bubny, drumle, orfátka.
K nahlédnutí a inspiraci i CD, sbírky balad, kreslicí potřeby (balicí papír, barevné křídy).
Naopak uvítáme náznakový kostým, charakteristický doplněk vašeho civilního, pohodlného oblečení.
Nestyďte se za tepláky, plavky a bosé nohy!

 

Kam směřujeme?


Kurz má své věrné absolventy a příznivce, kteří se každoročně vracejí, alespoň na závěrečný koncert a večírek, který probíhá tradičně na konci dílny na slavonickém náměstí, podloubích, mázhausech a jiných místech města.
Hledáme společně vlastní sdělení, umění otevřít se zpětné vazbě kolegů, zcitlivění vnímání krajiny a okolí.

Lektoři dílny 2007

Vladimír Merta
lektor dílny, absolvent FAMU - film. a TV scénáristika a režie, hudebník, publicista. Nestraník.
Více informací najdete na stránkách V. Merty.

Jana Lewitová
lektor dílny, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Od roku 1998 vede spolu s Vladimírem Mertou letní dílny ve Slavonicích.
Více informací najdete na stránkách J. Lewitové.


Feng-yün Song

zpěvačka čínského původu žijící v Čechách, originální interpretka, autorka mnoha hudebních projektů, host dílny 2007.

Více si o dílnách 1998 - 2006 můžete přečíst a prohlédnout fotografie i na těchto stránkách, viz levý sloupec.

předchozí ročníky, přílohy, na stránkách SRS občanského sdružení  více tu!