Již dvanácté léto se ve Slavonicích koná letní hudební dílna - v režii HLASOHLED, ve spolupráci se SR, o.p.s. - Letní dílna afrických polyfonií s Anitou Mahdia Daulne (Belgie/Kongo) - zpěv a Milošem Vacíkem (ČR) - rytmická cvičení - ve dnech 15. - 22. srpna. Více na http://www.hlasohled.cz