Slavonická renesanční, o. p. s. postupně zahajuje své působení v sociálních službách. Jedním z prvních počinů tak byl JARNÍ BAZAR v prostorách bývalého kina ve Slavonicích. Pro tento dům je v současnosti připraven projekt rekonstrukce na envicentrum ZDROJ, ve kterém naleznou stálé zázemí i sociální služby (Občanská poradna, rodičovské centrum, odlehčovací služby atp.)

V průběhu měsíce dubna 2009, tak měli možnost, především místní obyvatelé, darovat nepotřebné oblečení, nebo si naopak oblečení vybrat. Tuto službu využilo bezmála 70 občanů, převážně tím že oděvy věnovali. Vše co zůstalo, bylo převezeno do zařízení Charity – do Domovinky v Dačicích.

Děkujeme paní Michaele Damianové, která významně přispěla k realizaci bazaru a dále pak všem, kteří bazar navštívili. BAZAR budeme opět pořádat v měsíci říjnu.