Slavonická renesanční, o.p.s a Státní fond životního protředí ČR jsou vydavateli knihy Zelené památky. Kniha završuje roční projekt, jehož cílem bylo zmapovat a představit výběr staveb .".. venkovské stavení, barokní zámek, prvorepubliková vila, secesní činžovní dům nebo průmyslová budova, přestože se jedná o památkově cenné budovy, je možné různými úpravami snížit jejich energetickou náročnost. Ochrana architektonického dědictví se v takových případech snoubí se šetrností ke zdrojům energii a životnímu prostředí." Ing. Arch. Mahulena Svobodová, odborná koordinátorka Zelených památek. Jedním z příkladů je i Spolkový dům (bývalé kino) ve Slavonicích. více na www.zelenepamatky.cz

Srdečně Vás zveme na slavnostní křest knihy, dne 18.5. 2011, v 18 hodin v Nové scéně Narodního divadla.