Od ledna 2010 do června 2012 bude Slavonická renesanční, o.p.s. pracovat na projektu, který byl podpořen z globálního grantu Krajského úřadu Jč Kraje (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) - "Znám, mám rád a pečuji o místo ve kterém žiji". V lednu bude upřesněn harmonogram realizace projektu, přizvání odborníci a provedeny další nezbytné kroky. Projekt vychází z Interpretace místního dědictví, která je jednou z metod komunitního plánování a je tedy samozřejmé, že při realizaci projektu počítáme se zapojením dotčené i laické veřejnosti. Více a podrobněji koncem ledna (2010 :-)).