V atraktivním prostředí ekofarmy PENIKOV nabídne Slavonická renesanční, o.p.s. pilotní výuku programů EVVO projektu    " Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji ". K uvedení do života prvních výukových programů VODA a TEXTIL, jsme si vybrali symbolicky jaro, týden okolo mezinárodního svátku Dne Země. V týdnu 19. – 23. dubna 2010 nabízíme školám účast na prvních dvou výukových programech. Premiéru ozvláštní i atraktivní prostředí ekofarmy PENIKOV, kde je v rámci programu i možnost prohlídky a ukázky pořezu vodní pily. Přikládáme tiskovou zprávu akce, zvací dopis a anotace prvních výukových programů.