Na poslední měsíc školního roku, na červen 2010, připravila SR,o.p.s. nabídku dalších výukových programů.         Po pilotní nabídce výukových programů (VODA a TEXTIL), kterými prošlo na ekofarmě PENIKOV v dubnu zhruba 200 dětí, přicházíme s nabídkou stálých, terénních výukových - zážitkových programů: „VYCHÁZKA PO GRASELOVĚ STEZCE Slavonice – Maříž“ a „JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO“.