21. 2. 2014 - Více než dvě stě dětí si v uplynulých čtrnácti dnech prohlédlo výstavu věnovanou historii českého pohraničí během a po druhé světové válce. Většina z nich navíc jako součást stejnojmeného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci s občanským sdružením Paměť, Nadací Post Bellum, Ústavem pro studum totalitních režimů, Institutem Slavonice a Pevnostním areálem Slavonice.

Žáci a studenti okolních základních a středních škol se tak na konkrétních osudech blíže seznámili s naší nedávnou historií, včetně témat poválečného odsunu německého obyvatelstva a poválečné perzekuze ze strany komunistického režimu. Program bude během jara dopracován a zařazen do naší stálé nabídky vzdělávání.

Děkujeme všem zúčastněným a také těm, kteří se na jeho realizaci podíleli.