V současnosti intenzivně pracujeme na výrobě pomůcek pro nový program zaměřený na téma energetické spotřeby.

Energie šetrné“ vznikají ve spolupráci s naším dodavatelem elektřiny z obnovitelných zdrojů, firmou Nano energies a za přispění Jihočeského kraje. Snaží se nabídnout dětem vyvážený pohled na současné energetické zdroje, jejich potenciál, výhody i nevýhody a také na energetické úspory. Díky Spolkovému domu a jeho energeticky úspornému provozu se přitom děti s celou řadou technických opatření pro šetření energií seznámí přímo.

Program nabízíme výhradně ve Spolkovém domě. Do pilotní výuky jej zařazujeme od konce října tohoto roku za dotovanou cenu 20,-Kč /žáka s možností uhrazení dopravy.