Během února 2015 nabízíme nově vytvořený program Energie šetrné. Program je rozdělen na dvě části. První část využívá Spolkového domu Slavonice - nízkoenergeticky rekonstruované památky vybavené moderními technologiemi - k praktické ilustraci možností, které při zajišťování energie a jejím šetření máme. Pracuje také s konkrétními příklady výroby energie v České republice, na kterých ilustruje výhody i nevýhody různých energetických zdrojů pro spotřebitele i životní prostředí.

Druhá část programu probíhá ve škole. Jejím jádrem je simulační hra, která děti staví do role tvůrců energetické koncepce pro konkrétní mikroregion. Vycházejí přitom z místních energetických potenciálů a snaží se vytvořit co nejbezpečnější energetický mix. Nevyhnou se ale ani intrikám a politickým a ekonomickým lobby. Tato část programu pomáhá účastníkům zažít získané vědomosti a procvičit se v argumentačních dovednostech.

Program nabízíme během února za cenu 50,-Kč/žáka. Cena zahrnuje oba díly programu v celkové dotaci 180 + 120 min. Objednávat jej můžete zde.