Na poslední měsíc školního roku, na červen 2010, připravila SR,o.p.s. nabídku dalších výukových programů.         Po pilotní nabídce výukových programů (VODA a TEXTIL), kterými prošlo na ekofarmě PENIKOV v dubnu zhruba 200 dětí, přicházíme s nabídkou stálých, terénních výukových - zážitkových programů: „VYCHÁZKA PO GRASELOVĚ STEZCE Slavonice – Maříž“ a „JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
Zájem škol o nabídku prvních výukových programů předčil naše očekávání. O nabídce píše i server deník.cz ..."Mezinárodní den země, ktarý připadá na čtvrtek 22. dubna, již tradičně oslavují lidé i na Jindřichohradecku. Některé programy začaly už v pondělí - například nabídka Slavonické renesanční, o.p.s. na ekofarmě Penikov http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/oslavy-dne-zeme-budou-trvat-az-do-nedele20100420.html

V atraktivním prostředí ekofarmy PENIKOV nabídne Slavonická renesanční, o.p.s. pilotní výuku programů EVVO projektu    " Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji ". K uvedení do života prvních výukových programů VODA a TEXTIL, jsme si vybrali symbolicky jaro, týden okolo mezinárodního svátku Dne Země. V týdnu 19. – 23. dubna 2010 nabízíme školám účast na prvních dvou výukových programech. Premiéru ozvláštní i atraktivní prostředí ekofarmy PENIKOV, kde je v rámci programu i možnost prohlídky a ukázky pořezu vodní pily. Přikládáme tiskovou zprávu akce, zvací dopis a anotace prvních výukových programů.

Od ledna 2010 do června 2012 bude Slavonická renesanční, o.p.s. pracovat na projektu, který byl podpořen z globálního grantu Krajského úřadu Jč Kraje (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) - "Znám, mám rád a pečuji o místo ve kterém žiji". V lednu bude upřesněn harmonogram realizace projektu, přizvání odborníci a provedeny další nezbytné kroky. Projekt vychází z Interpretace místního dědictví, která je jednou z metod komunitního plánování a je tedy samozřejmé, že při realizaci projektu počítáme se zapojením dotčené i laické veřejnosti. Více a podrobněji koncem ledna (2010 :-)).
Prostřednictvím Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, kterou administruje KÚ Jihočeského kraje) přiteče do Slavonic a okolního regionu v letech 2010 - 2012 bezmála 3,5 mil Kč. Projekt SR,o.p.s.  "Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji - vzdělávací programy interpretace místního dědictví pro zvýšení kvality počátečního vzdělávání", byl rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje schválen k realizaci. Z 35ti podpořených projektů byl ten SR,o.p.s. na 15 místě. Hurá!!!

Seminář nabídl účastníkům z řad  neziskových organizací praktické, odborné rady, seznámil podrobně s jednotlivými nástroji a metodami finančního řízení v neziskové organizaci (jako jsou účetnictví, rozpočet, ekonomické předpisy, cash-flow aj.) a se specifickými vnějšími podmínkami (legislativa, finanční zdroje).

Pro zájemce o podobnou tematiku nabízíme osvědčené kapacity poradenských organizací - www.neziskovky.cz a www.agnes.cz

V průběhu roku 2007 pracovala SR,o.p.s. na konzultacích projektů Interpretace místního dědictví na území České republiky - osobně v Českém Ráji, na třeboňsku a na Karlovarsku. Nositelem projektu bylo ČSOP a výsledkem práce je mimo jiné i databáze komunitních metod na http://www.csop.cz/komet/. Nahlédněte do "kuchařky" práce s veřejností.