Ve čtvrtek 24. dubna oslavíme ve Spolkovém domě Den Země.

Společně s rodiči a dětmi z Rodičovského centra ZDROJ osázíme záhonky, dotvoříme vrbovou chýši
a ochutnáme čerstvé produkty místních dodavatelů (včetně kozího sýra z ekofarmy Penikov a dalších dobrot).

Namísto vstupného (které je dobrovolné), můžete přinášet odkopky a sazeničky bylin, květin i keřů, které rovnou umístíme do záhonů.

Země je jenom jedna, tak jí pojďme pěkně oslavit!

 

DEN ZEME-2014-001

 


Ke Dni Země jsme připravili speciální nabídku ekologických výukových programů:
V týdnu od 22. do 25. dubna nabízíme terénní programy Život v mnoha podobách, Voda - zázrak za humny a Energie, co nás spojuje: STROMY za zvýhodněnou cenu 20,-Kč / žáka.

Současně za stejnou cenu zavádíme nový program šitý Spolkovému domu na míru nazvaný Energie šetrné?.

Využijte možnosti oslavit Den Země v přírodě České Kanady či objevováním zajímavostí Spolkového domu Slavonice.
Programy můžete objednávat přímo na stránkách pomocí elektronického formuláře.

21. 2. 2014 - Více než dvě stě dětí si v uplynulých čtrnácti dnech prohlédlo výstavu věnovanou historii českého pohraničí během a po druhé světové válce. Většina z nich navíc jako součást stejnojmeného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci s občanským sdružením Paměť, Nadací Post Bellum, Ústavem pro studum totalitních režimů, Institutem Slavonice a Pevnostním areálem Slavonice.

Žáci a studenti okolních základních a středních škol se tak na konkrétních osudech blíže seznámili s naší nedávnou historií, včetně témat poválečného odsunu německého obyvatelstva a poválečné perzekuze ze strany komunistického režimu. Program bude během jara dopracován a zařazen do naší stálé nabídky vzdělávání.

Děkujeme všem zúčastněným a také těm, kteří se na jeho realizaci podíleli.

 

ČESKÉ POHRANIČÍ

BĚHEM A PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Pondělí 10. února 2014, 1800 hodin.

 

PROGRAM:

Zahájení - vernisáž výstavy

Střípky ze Slavonic – historie Spolkového domu ve fotografiích

Beseda s historiky

(Ústav pro studium totalitních režimů, občanské sdružení Paměť a další hosté)

Filmová ukázka

 

VSTUP VOLNÝ

 

Výstava je přístupná do 21. února ve všední dny od 13 do 16 hodin.

 Srdečně zveme na vzdělávací programy

 

ČESKÉ POHRANIČÍ BĚHEM A PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 

 

- komponovaný program pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a střední školy věnovaný poválečné historii příhraničních oblastí Československa v kontextu Spolkového domu Slavonice.

 

Program sestává z prohlídky a komentovaného promítání fotografií z historie Spolkového domu ve Slavonicích, z promítání krátkého dokumentárního filmu z produkce České televize a sdružení Paměť a následné přednášce a diskuzi s přítomným hostem – odborníkem či pamětníkem. Program připravujeme v součinnosti s Ústavem pro studium totalitních režimů, s využitím materiálů Nadace Post Bellum a ve spolupráci s místními obyvateli.

 

Program je možné soustředit na některé z následujících témat:

□ Druhá světová válka v československém pohraničí

□ Rok 1945 – 1948: poválečný odsun německého obyvatelstva, dosídlení, lidové soudy

□ Padesátá léta: politické procesy

□ Železná opona

□ Pražské jaro

□ Normalizace

 

Délka programu:

varianta I: 100 minut (prohlídka domu a fotografií, videodokument a přednáška s diskuzí)

 

varianta II: 160 minut (program je doplněný o samostatnou práci účastníků s pomocí pracovních listů a její vzájemnou prezentaci).

 

Program nabízíme v termínech od 10. do 21. února 2014. Jeho cena je 30,-Kč / žáka (zvolená varianta cenu neovlivňuje). Program můžete kombinovat i s další nabídkou (např. HLEDAČKY, vycházky po Slavonicích s příběhem) z našeho webu www.zdrojslavonice.cz/vzdelavani.

 

Objednávat můžete během měsíce ledna na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo tel. 602 57 11 28 (Michal Ruman). Do objednávky prosím uveďte počet a stáří dětí, preferované téma/ta a časovou dotaci (varianta I či II).

Na středu 5. února připravujeme pro pedagogy, zastupitele a pracovníky v sociálních službách Den otevřených dveří ve Spolkovém domě Slavonice.

Program zahrnuje:

  • prohlídku Spolkového domu a stálé expozice o jeho historii
  • představení vzdělávacích, sociálních a kulturních programů z naší nabídky
  • diskuze o směrování  našeho regionu

Zváni jste i VY. Prosíme, svou účast oznamte nejlépe do pátku 31. 1. na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo tel. 602 57 11 28 (Michal Ruman).

V sobotu 23. listopadu se slavnostně otevřel rekonstruovaný Spolkový dům Slavonice.

V současnosti se v domě usazujeme a intenzivně připravujeme nabídku vzdělávání pro zimu a jaro 2014, především nové programy zaměřené na historii 20. století, na stavební jedinečnosti naší "zelené památky".

Navštívit nás ale můžete už nyní, a to od pondělí do pátku od 10 do 16:00.

Těšíme se na Vás!

Srdečně zveme na odpolední vycházku podzimní krajinou spojenou s povídáním o její prostupnosti - o stromech v krajině a jejich významu. Vycházka se koná v sobotu 16. listopadu. Vycházíme ve 14:00 od Spolkového domu (zezadu od potoka). S sebou jablka, buřty, cibule a další dobroty na oheň.