* 1964

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze – učitelství 1. stupně se zaměřením na výtvarnou výchovu.

Nadšená učitelka a vychovatelka školní družiny do doby založení vlastní rodiny v roce 1991.

Zájem o alternativní výchovné metody, zejména v oblasti socializačních a teambuildingových programů.

V letech 1996 až 2010 aktivní účast v projektech komunitního plánování a interpretace místního dědictví.

Od roku 2006 je ředitelkou Slavonické renesanční, o.p.s., pro kterou zpracovala koncepci EVVO vzdělávání. Od ledna 2010 pracuje na projektu „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“.

Má ráda lidi a jejich společenství, přírodu, hudbu, četbu i cestování.

Olga s dětmi