* 1979

Vystudovala andragogiku a pedagogiku na FFUK v Praze.

V letech 1998 až 2000 se účastnila mezinárodních dobrovolnických projektů zaměřených na mezinárodní vztahy, porozumění, solidaritu, ekologii a dobrovolnou práci doma i v zahraničí.

Od roku 1998 se věnuje tkaní na ručním tkalcovském stavu a lektorování této dovednosti.

V únoru 2010 začala spolupracovat na tvorbě projektu „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ se Slavonickou renesanční o. p. s.

V dubnu 2010 absolvovala metodický kurz zážitkové pedagogiky.

 

Je aktivní matkou 3 dětí. Má ráda přírodu, hudbu, cestování a setkávání.

 

Jana s dětmi