Tajemství Slavonic ve veršovaných příbězích
poznávání historie, umění a kultury při cestě za pokladem

venku

Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 60 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Jak Grázl vyloupil městskou pokladnu

První HLEDAČKA městem Slavonice vás provede místy, kudy mohl prchat Grasel se svou bandou pravděpodobně v roce 1814, kdy vyloupil městskou pokladnu. Vaše procházka může trvat hodinu. Trasa je dlouhá 1,5 km a vede historickým centrem města.

Hlavní témata:

pověst o loupežníku Grázlovi; verše; hádanky; místa a památky ve Slavonicích

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Člověk a společnost;
– vzdělávací oblast Umění a kultura;
– Osobnostní a sociální výchova.

Cíle:

Děti...
– se seznámí s historickou postavou loupežníka Grázla a jeho činy;
– zorientují se ve Slavonicích a seznámí se s některými významnými místy;
– rozvinou schopnost týmové spolupráce, poznávání a sebeorganizace.


venku

Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 90 min. kluk od 5. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Město a lidé

Tato HLEDAČKA vás seznámí s významnými místy a událostmi, které se k nim váží. Z historického centra města vás vyvede také k zajímavostem za hradbami. Vaše vycházka potrvá asi hodinu a půl, dlouhá bude dva kilometry.

Hlavní témata:

významná současná i historická místa a osobnosti Slavonic; verše; hádanky

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Člověk a společnost;
– vzdělávací oblast Umění a kultura;
– Osobnostní a sociální výchova.

Cíle:

Děti...
– se seznámí s významnými historickými i současnými místy a lidmi ve Slavonicích;
– získají znalosti z historie místa;
– rozvinou schopnost týmové spolupráce, poznávání a sebeorganizace.