Seminář nabídl účastníkům z řad  neziskových organizací praktické, odborné rady, seznámil podrobně s jednotlivými nástroji a metodami finančního řízení v neziskové organizaci (jako jsou účetnictví, rozpočet, ekonomické předpisy, cash-flow aj.) a se specifickými vnějšími podmínkami (legislativa, finanční zdroje).

Pro zájemce o podobnou tematiku nabízíme osvědčené kapacity poradenských organizací - www.neziskovky.cz a www.agnes.cz