Naše nabídka

Ekologické výukové programy (EVP) připravujeme pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Jednotlivé programy na sebe tematicky navazují (doporučujeme je proto zařazovat do výuky postupně), zároveň ale fungují jako samostatné celky. Některé se soustřeďují více na získávání vědomostí, jiné jsou zaměřené na sociální či senzomotorické učení (podle toho je najdete pod ikonami Znám, Mám rád a Pečuji). Ve většině případů se ale všechny tři roviny prolínají a doplňují.

Nabízené programy jsou půldenní, v časovém rozsahu 2 až 4 hodiny. Výuka probíhá nejčastěji v terénu ve Slavonicích a okolí. Dbáme na to, aby místo výuky bylo dostupné veřejnou dopravou. Zároveň zařazujeme programy vhodné pro chladnější období do interiéru, ať už u nás ve Spolkovém domě Slavonice, anebo přímo ve školách.
Cena programů je stanovena na 40,-Kč za účastníka.

Následující symboly vám usnadní orientaci v základních parametrech nabízených programů:

stromstrom

místo:
interiér
/ terén

auto dostupné
veřejnou
dopravou
budik doba
trvání
programu
strom doporučený
věk
účastníků
strom období,
ve kterém je
program nabízen

Přehled programů

Vrásky jednoho domu

Druhá světová válka a co bylo po ní v českém pohraničí

venku

Spolkový dům Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 120 min. kluk od 7. tř ZŠ slunce celoročně

Ve starém nově - energie šetrné?

Zdroje energií a způsoby jejich využití

nejšetrnější energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat

venku

Spolkový dům Slavonice + škola

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 + 120 min. kluk II. stupeň ZŠ a SŠ slunce celoročně

Život v mnoha podobách

Kde se vzal život na Zemi a jaké na sebe bere podoby?
úvod do ekologie

venku

vybraná Graselova stezka /  terén u školy

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Síla vody

Základní podmínka života
voda v krajině jako pomocník člověka

strom

Slavonice / škola a okolí / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom září - červen

HLEDAČKY – vycházky s příběhem

Tajemství Slavonic ve veršovaných příbězích
poznávání historie, umění a kultury při cestě za pokladem

venku

Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 60 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

S Grázlem v patách

Tajemná zákoutí, loupežníci a my
stmelování školních kolektivů s využitím místní přírody, historie, mateřského či anglického jazyka

venku

Graselova stezka
zámecký park
Maříž

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk 2. st. ZŠ /
1. r. SŠ
slunce září – listopad
duben – červen

Energie, co nás spojuje

Co nemusí být na první pohled vidět
energie v nás a okolo nás a možnosti jejího přijímání i předávání

strom

Graselova stezka
u Českého Rudolce

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Energie, co nás spojuje: STROMY

Terénní program se věnuje zalesněné krajině a její hodnotě. Těžiště programu patří stromům a jejich významu pro krajinu i člověka. Rozmanitým vnímáním stromů a lesa posílíme náš fyzický i duchovní vztah k živé přírodě.

Hlavní pojmy:

Les, stromy, funkce lesa, využití lesa, umění

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– Průřezové téma Environmentální výchova
– Člověk a jeho svět
– Člověk a příroda
– Výchova ke zdraví

Cíle:

Děti...
– kreativním způsobem posílí svůj vztah k živé přírodě
– pochopí funkce lesa a možnosti hospodaření v lese
– osvěží si znalost stromů a dalších rostlin rostoucích v lese

 

Energie, co nás spojuje: SLOVO A MYŠLENKA

strom

Graselova stezka
u Dolního Bolíkova
/ okolí školy

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 8. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Ve spojení je síla
učíme se spolupráci a poznáváme sami sebe

strom

Graselova stezka
u Dolního
Bolíkova / terén u školy

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 6. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Příběhy věcí: FIXA

Než se dáme do díla
výrobní proces a jeho environmentální dopady

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Rub a líc našich oděvů

Je to i tvá volba, aneb co si dnes vezmu na sebe?
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování

 

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom celoročně

The true cost of our clothes

Je to i tvá volba, aneb „Co si dnes vezmu na sebe?“
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování v anglické verzi

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně