6. 1. 2016 - S Novým rokem se začíná měnit i naše nabídka EVVO. S ohledem na personální změny se soustředíme více na programy věnované interpretaci místního dědictví a Spolkovému domu Slavonice. Dotazy na aktuální nabídku programů směřujte na ředitelku Slavonické renesanční, o. p. s. Mgr. Olgu Žampovou na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonu 602 57 10 87. Přejeme úspěšný a ve zdraví a spokojenosti prožitý rok 2016!

Od září 2015 nabízíme samostatné vzdělávací exkurze pro žáky základních a studenty středních škol. Exkurze do Spolkového domu Slavonice se soustředí především na proměnu původně Německého domu v nízkoenergetickou, architektonicky ojedinělou stavbu, která poskytuje zázemí pro rozmanité vzdělávací, kulturní a spolkové aktivity. Exkurze je vhodná především pro studenty středních škol technického zaměření a nabízíme jí celoročně. Vodní pila Peníkov je národní kulturní památkou. Při její návštěvě je možné obdivovat zručnost mistrů tesařů, kteří jí v 17. století postavili, i jejich současných následovníků, kteří jí počátkem 21. století obnovili. Součástí exkurze je ukázka pořezu. Vhodné pro žáky základních škol od 5. třídy i pro studenty středních škol technických či environmentálně orientovaných oborů. Cena exkurzí je 30,-Kč / účastníka.

P1150377

2015-06-28 - Hitem naší nabídky v letošním jarním období se stal jednoznačně program Voda - zázrak za humny. Na stezku z Českého Rudolce na Peníkov jsme v několika etapách vyrazili s dětmi a studenty z Dačic a Kunžaku. Program je provedl krásnou, romantickou krajinou původního zámeckého lesoparku, kolem Peníkovského potoka jsme pak vystoupali nad místní usedlost, původní Bílý statek, dnes ekologickou kozí farmu Hany Langové. Vrcholem programu je tradiční prohlídka národní kulturní památky Vodní pily Peníkov.

Program se věnuje významu vody v krajině a využívání vody člověkem v minulosti i současnosti. Díky jedinečnému prostředí České Kanady mají účastníci příležitost si uvědomit bohatství, které místní krajina poskytuje.

 

Během února 2015 nabízíme nově vytvořený program Energie šetrné. Program je rozdělen na dvě části. První část využívá Spolkového domu Slavonice - nízkoenergeticky rekonstruované památky vybavené moderními technologiemi - k praktické ilustraci možností, které při zajišťování energie a jejím šetření máme. Pracuje také s konkrétními příklady výroby energie v České republice, na kterých ilustruje výhody i nevýhody různých energetických zdrojů pro spotřebitele i životní prostředí.

Druhá část programu probíhá ve škole. Jejím jádrem je simulační hra, která děti staví do role tvůrců energetické koncepce pro konkrétní mikroregion. Vycházejí přitom z místních energetických potenciálů a snaží se vytvořit co nejbezpečnější energetický mix. Nevyhnou se ale ani intrikám a politickým a ekonomickým lobby. Tato část programu pomáhá účastníkům zažít získané vědomosti a procvičit se v argumentačních dovednostech.

Program nabízíme během února za cenu 50,-Kč/žáka. Cena zahrnuje oba díly programu v celkové dotaci 180 + 120 min. Objednávat jej můžete zde.

 

Rekonstruovaný Spolkový dům Slavonice je ukázkovou stavbou využívající rozmanitých možností energetických úspor. A právě tématu úspor energií, jejich původu a dopadů na životní prostředí i společnost se věnuje nový výukový program pro děti druhého stupně ZŠ a SŠ „Energie šetrné“. Během odpoledne si budou moci pedagogové projít aktivity programu - dozvědět se o jednotlivých zdrojích energie, o technologiích pro jejich využití i úspory a v simulační hře se zamyslet nad budoucností výroby energie v našem regionu. Získají tak mimo jiné inspiraci pro vlastní práci.

Akce probíhá v rámci Jihočeských dní EVVO s Krascem.

Kontaktní osoba: Michal Ruman (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pro letošní podzim přinášíme nabídku vzdělávání pro pedagogy. V říjnu a listopadu pořádáme dílny kritického čtení a volného psaní. Během tří odpoledních a jedné celodenní dílny v celkové dotaci 20 hodin posílíte pod vedením Mgr. Olgy Žampové Vaše pedagogické dovednosti a získáte inspiraci pro práci s dětmi a mládeží. Dílny poslouží i Vašemu vlastnímu osobnostnímu rozvoji.

Plánovaný harmonogram dílen: středy 22. 10., 5. 11. a 19. 11., 15 – 19 hodin; celodenní workshop v sobotu 29. 11., 10 – 18 hodin.

Cena jednotlivých dílen je 50,- Kč / hodinu, celkem za celý cyklus (20 hodin) 900,- Kč. Upřednostňujeme zájemce o celý cyklus.

V případě zájmu či dotazů kontaktujte Mgr. Žampovou na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V současnosti intenzivně pracujeme na výrobě pomůcek pro nový program zaměřený na téma energetické spotřeby.

Energie šetrné“ vznikají ve spolupráci s naším dodavatelem elektřiny z obnovitelných zdrojů, firmou Nano energies a za přispění Jihočeského kraje. Snaží se nabídnout dětem vyvážený pohled na současné energetické zdroje, jejich potenciál, výhody i nevýhody a také na energetické úspory. Díky Spolkovému domu a jeho energeticky úspornému provozu se přitom děti s celou řadou technických opatření pro šetření energií seznámí přímo.

Program nabízíme výhradně ve Spolkovém domě. Do pilotní výuky jej zařazujeme od konce října tohoto roku za dotovanou cenu 20,-Kč /žáka s možností uhrazení dopravy.

S novým školním rokem jsme tu opět s nabídkou vzdělávání ze Slavonic. A co jsme pro Vás na letošní podzim nachystali?

Září je mimo jiné měsícem tvorby nových kolektivů. A patří již k dobré praxi některé procesy náležitě podpořit a usměrnit.

I k tomu slouží naše socializační programy „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ a „S Grázlem v patách“. První z nich během skupinově organizovaných her prověří schopnost dětí spolupracovat, naslouchat, prosadit si svou nebo se nechat vést. To vše na pozadí příběhu o třech mušketýrech, na Graselových stezkách nebo jinde v terénu dle Vašeho výběru.

Druhý adaptačně laděný program využívá příběhů o loupežníku Graselovi, jehož osud staví vedle dalších historických reálií českého pohraničí. Anglická verze programu je vhodná pro prověření úrovně angličtiny v nově vznikajících třídách. Program „S Graselem v patách“ probíhá standardně na mařížské Graselově stezce a v zámeckém parku v Maříži. Na přání je možné jej realizovat i na Vámi vybraném místě.

Podzim je vůbec krásný měsíc pro výlety do přírody. A když už se tam s dětmi vypravíme, je dobré se o ní také něco dozvědět. Pro malé i větší děti jsou určeny terénní programy zaměřené na poznávání přírody a jejích zákonitostí – „Život v mnoha podobách“, Voda – zázrak za humny“ a „Energie, co nás spojuje: STROMY“. Programy sestavené na míru dle věku a charakteru žáků kombinují získávání znalostí a dovedností s prožitkem a přispívají tak u dětí k upevnění pro-environmentálních postojů. Programy nejraději provádíme v okolí ekologické farmy Peníkov u Českého Rudolce, kde je možné zařadit prohlídku národní technické památky dřevěné vodní pily (u programu Voda a Stromy), malé truhlářské dílny (Stromy) a ekologického chovu koz (Život v mnoha podobách).

V chladnějším období Vás velice rádi přivítáme v našem stále ještě novotou vonícím Spolkovém domě Slavonice. Rekonstruovaný Spolkový dům má za sebou první letní sezónu, kdy kromě bubenické dílny a výstav moderního umění hostil i filmovou projekci festivalu Slavonice Fest.

Svou pohnutou historií dům přímo vybízí k jejímu bližšímu ohmatání a poznání. I k tomu slouží loňskou zimu vytvořený program „Vrásky jednoho domu“, který se věnuje nelehkým tématům druhé světové války, poválečného odsunu a železné opony na Slavonicku. Využívá k tomu poutavé filmové a komiksové příběhy doplněné o místní historické artefakty či svědectví rodáků.

Příběhy věci: FIXA“ a „Rub a líc našich oděvů“ se soustředí na problematiku udržitelné výroby a spotřeby. První z nich na konkrétním příkladu provozu v dačickém Centropenu prověří všímavost i matematické schopnosti žáků z druhého stupně. Žáci se díky němu seznámí se základními tématy ekologického managementu provozů, konceptem životního cyklu výrobků a uvědomí si možnosti, které mají také jako spotřebitelé.

Druhý program věnovaný historii a současnosti výroby oděvů, místně i globálně pojatým ekologickým, sociálním a ekonomickým souvislostem je v kombinaci s dílnou ručního zpracování stonkových vláken z technického konopí (vytírání vlákna, tkaní) skutečným zážitkem pro malé a ve své anglicko-jazyčné verzi i pro větší děti.

Oba programy je možné realizovat i ve Vaší škole.

 

Programy nabízíme díky podpoře Jihočeského kraje ze sítě Krasec za cenu 30,-Kč / žáka.

 

Vedle půldenních a jednodenních programů pro školy nabízíme i možnost využít naše služby během školních výletů a delších pobytů na Slavonicku (včetně zajištění ubytování, případně stravy). Programy Vám velmi rádi poskládáme individuálně dle Vašich přání a potřeb.

Velice rádi s Vámi a Vaší školou domluvíme také dlouhodobý vzdělávací plán. Opakovaný kontakt s žáky umožňuje účinněji zvyšovat povědomí o hodnotě místního dědictví a životního prostředí a posilovat kompetence žáků pro udržitelný život. S ohledem na charakter Vaší školy můžeme společně vybrat programy vhodné pro jednotlivé ročníky a jejich časové rozvržení během školního roku.

Vzdělávací programy můžete objednávat pomocí elektronického formuláře na našich webových stránkách. Pro další informace o programech a individuální nabídky vzdělávání využijte email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefon 602 57 11 28.

 

Těšíme se na společné zážitky!