Ač vzděláním politolog a žurnalista, ekologií žije již od roku 2002 (aktivní v o. s. Konopa, dříve také v Lize ekologických alternativ a v evropské federaci mládežnických ekologických neziskovek Youth and Environment Europe).

V letech 2007 až 2009 působil jako lektor EVVO ekologického informačního střediska Zelená pumpa na Příbramsku.

Od února 2010 je odborným asistentem projektu „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“.
Má na starosti vývoj a výuku EVP.

Od dubna 2011 na něj mladší děti mohou narazit také na Mokřadech, ekologickém vzdělávacím programu o. s. Hamerský potok.

Rád plave, jezdí na kole, divoké vodě a lyžích. Hraje stolní tenis, čte, chodí do přírody a poznává kraje i lidi nepoznané.

„Ekologická výchova je pro mě způsobem objevování a rozvoje sebe sama. Je to příběh plný stále nových nevšedních zážitků; možnost předávat něco cenného druhým a sám se při tom zdokonalovat; práce, která mě baví a naplňuje.“

Michal Ruman s dětmi

* 1964

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze – učitelství 1. stupně se zaměřením na výtvarnou výchovu.

Nadšená učitelka a vychovatelka školní družiny do doby založení vlastní rodiny v roce 1991.

Zájem o alternativní výchovné metody, zejména v oblasti socializačních a teambuildingových programů.

V letech 1996 až 2010 aktivní účast v projektech komunitního plánování a interpretace místního dědictví.

Od roku 2006 je ředitelkou Slavonické renesanční, o.p.s., pro kterou zpracovala koncepci EVVO vzdělávání. Od ledna 2010 pracuje na projektu „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“.

Má ráda lidi a jejich společenství, přírodu, hudbu, četbu i cestování.

Olga s dětmi

* 1979

Vystudovala andragogiku a pedagogiku na FFUK v Praze.

V letech 1998 až 2000 se účastnila mezinárodních dobrovolnických projektů zaměřených na mezinárodní vztahy, porozumění, solidaritu, ekologii a dobrovolnou práci doma i v zahraničí.

Od roku 1998 se věnuje tkaní na ručním tkalcovském stavu a lektorování této dovednosti.

V únoru 2010 začala spolupracovat na tvorbě projektu „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ se Slavonickou renesanční o. p. s.

V dubnu 2010 absolvovala metodický kurz zážitkové pedagogiky.

 

Je aktivní matkou 3 dětí. Má ráda přírodu, hudbu, cestování a setkávání.

 

Jana s dětmi