Tajemná zákoutí, loupežníci a my
stmelování školních kolektivů s využitím místní přírody, historie, mateřského či anglického jazyka

venku

Graselova stezka
zámecký park
Maříž

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk 2. st. ZŠ /
1. r. SŠ
slunce září – listopad
duben – červen

Co nemusí být na první pohled vidět
energie v nás a okolo nás a možnosti jejího přijímání i předávání

strom

Graselova stezka
u Českého Rudolce

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Energie, co nás spojuje: STROMY

Terénní program se věnuje zalesněné krajině a její hodnotě. Těžiště programu patří stromům a jejich významu pro krajinu i člověka. Rozmanitým vnímáním stromů a lesa posílíme náš fyzický i duchovní vztah k živé přírodě.

Hlavní pojmy:

Les, stromy, funkce lesa, využití lesa, umění

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– Průřezové téma Environmentální výchova
– Člověk a jeho svět
– Člověk a příroda
– Výchova ke zdraví

Cíle:

Děti...
– kreativním způsobem posílí svůj vztah k živé přírodě
– pochopí funkce lesa a možnosti hospodaření v lese
– osvěží si znalost stromů a dalších rostlin rostoucích v lese

 

Energie, co nás spojuje: SLOVO A MYŠLENKA

strom

Graselova stezka
u Dolního Bolíkova
/ okolí školy

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 8. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Ve spojení je síla
učíme se spolupráci a poznáváme sami sebe

strom

Graselova stezka
u Dolního
Bolíkova / terén u školy

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 6. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen