Než se dáme do díla
výrobní proces a jeho environmentální dopady

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Je to i tvá volba, aneb co si dnes vezmu na sebe?
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování

 

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Je to i tvá volba, aneb „Co si dnes vezmu na sebe?“
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování v anglické verzi

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně